Guider

Kostnadsfritt material


Vad är bipolär sjukdom?

Energinivån svänger extremt mellan två poler. Man kan hamna i skov av depression eller hypomani / mani. Varandras motpoler. Däremellan, mellan skoven, kan man leva ett helt vanligt liv om man tar hand om sig varsamt.

bloggen hittar du nytt
material då och då.

Bipolär - när livet är energirikt

Mani, när energin springer i 440 i kroppen. När självkänslan toppar och allt är möjligt.


Hypomani ger ett ökat självförtroende, man är uppe i varv, kreativ och glad. Mani är betydligt kraftigare och ger en ökad självkänsla, energin peakar och vanliga tecken är:

▪ extremt mycket energi
▪ självförtroende som kan uppnå eufori
▪ positiva, grandiosa tankar som rusar i huvudet
▪ orädd
▪ minskat sömnbehov mm.

Det är farligt att vara i ett maniskt skov. Balansen behöver återställas. Hjärnan orkar inte. Ofta faller man ner i depression efteråt.

Bipolär - när livet är nattsvart

Hur en depression ter sig och känns är olika från person till person men att det känns nattsvart kan nog sammanfatta känslan. Livsgnistan vill inte riktigt spraka.


Tecken på depression:

▪ energilöshet
▪ ångest
▪ likgiltighet
▪ uppgivenhet
▪ sömnproblem mm.

Har du drabbats någon gång? Var fjärde svensk drabbas någon gång så pass att man behöver vård, enligt Hjärnfonden.

Bipolär - må bra mellan skoven

I mellanrummet mellan de bipolära skoven kan du skapa vanor som ger dig energibalans och livsglädje.

Om du är som många andra jag möter kanske du känner hopplöshet inför framtiden. Medicineringen gör sin grej, men du behöver något mer för att hitta den ork du tidigare hade. Jag har också varit där och kände mig frustrerad över att medicineringen bara laddade halva batteriet.

Till sist hittade jag strategier och verktyg (mejvård) som tillsammans med medicinen gjorde att jag kunde få tillgång till hela min förmåga igen.

Mejvårdsmetoden är det mest effektiva sätt jag vet för att skapa enkla vanor som hjälper dig att må bra mellan bipolära skov. Grundpelarna är:
 
✔️ Rörelse - som gör dig pigg.
✔️ Bränsle - som gör dig glad.
✔️ Själsligt - må bra inifrån och ut.
✔️ Göra - meningsfull sysselsättning.
✔️ Vila - återhämtning, paus.

I webbkursen Bipolär, må bra mellan skoven skapar du en egen mejvårdsplan.

Tillsammans kan vi rädda liv

Stigmat kring psykisk sjukdom gör att många håller problemen för sig själva.


- Vad stigma är?
När man är rädd för att få en social stämpling, att bli utanför. Det bidrar till skam och självförakt. Man frågar sig vad folk skulle tycka och tänka om de visste.
⁠⠀
Så tänk om vi tillsammans, allihopa, kunde hjälpas åt att jobba bort stigmat. För det handlar om hur du och jag ser på psykisk ohälsa, hur vi pratar om psykiska sjukdomar, hur vi uttrycker oss till vardags i den här frågan.

Det kan rädda framtida liv! För finns det något sorgligare än människor som lider i det tysta, som inte söker hjälp och sen tar sitt eget liv. Ett liv som kunde ha räddats.⁠ Låt oss tänka på hur vi uttrycker oss i frågan.

BIPOLÄRBREVET + GUIDE & MALLAR

Tidiga tecken på bipolära skov

Att skriva ner dina tecken kan bli en hjälp för både dig och dina anhöriga. I ett skov kan vi tappa sjukdomsinsikten. I guiden finns exempel på tecken för hypomani, mani och depression och mallar för att fylla i hur det brukar vara för dig.

Du får även Bipolärbrevet med tips om att må bra mellan skoven.

MELLAN SKOVEN  BIPOLÄR.se