Integritetspolicy

Hej! När du använder bipolär.se spars vissa personuppgifter för att vårt samarbete ska bli så smidigt som möjligt. Tjänsterna här körs i ett system som heter New Zenler. I texten nedan används "vi" och med det avses InternetForm och New Zenler.

Introduktion

Följande information gäller den här webbplatsen och användandet av produkterna och tjänsterna t ex när du skapar ett konto på webbplatsen, köper produkter eller använder tjänsterna, registrerar dig för nyhetsbrevet, registrerar dig för uppdateringar, deltar i webinarium och möten, öppnar en supportbiljett eller skickar mejl mm. Om du har några frågor om sekretesspraxis, vänligen hör av dig via kontaktformuläret på webbplatsen.

När du registrerar dig för ett webinar, laddar ner kostnadsfritt material eller köper något på bipolär.se t ex boken eller en webbkurs kommer du automatiskt få Bipolärbrevet. Vill du inte ha det är det enkelt att avprenumerera genom länken längst ner i varje Bipolärbrev.

Vilka uppgifter samlas in om dig?

Med personuppgifter avses all information som kan identifiera en individ. Det inkluderar inte anonymiserade data. New Zenler kan samla in och behandla dina personuppgifter på olika sätt:

Kommunikationsdata som inkluderar all kommunikation som du skickar till oss, oavsett om det sker via kontaktformuläret på webbplatsen, via mejl, sociala medier eller någon annan kommunikation som du skickar hit.

Kunddata som innehåller uppgifter om inköp av varor och / eller tjänster såsom ditt namn, titel, faktureringsadress, mejladress för leveransadress, telefonnummer, kontaktinformation, köpinformation och dina kortuppgifter.

Användardata som innehåller information om hur du använder webbplatsen och alla onlinetjänster tillsammans med all information som du publicerar för publicering på webbplatsen eller via andra onlinetjänster. Detta kan inkludera produkt, innehåll, filer, kurser, frågesporter, undersökningar eller annat innehåll du laddar upp till eller skapar på webbplatsen.

Teknisk data som innehåller data om din användning av webbplatsen och onlinetjänster som din IP-adress, dina inloggningsuppgifter, information om din webbläsare, besökslängd på sidor på webbplatsen, sidvyer och navigeringsvägar, information om antalet gånger du använder webbplatsen, tidszoninställningar och annan teknik på de enheter du använder för att komma åt webbplatsen. Källan till dessa data kommer från New Zenlers analysspårningssystem.

Marknadsföringsdata som innehåller information om dina preferenser när du tar emot marknadsföring från bipolär.se.

Vi kan använda kunddata, användardata, teknisk data och marknadsföringsdata för att leverera relevant webbplatsinnehåll och annonser till dig (inklusive Facebook- och Googleannonser eller andra visningsannonser) och för att mäta eller förstå effektiviteten av den reklam vi visar dig.

Annan information som samlas in

Vi kan samla in information om dig genom att du tillhandahåller informationen direkt till oss (till exempel genom att fylla i formulär på vår webbplats eller genom att skicka mejl). Vi kan automatiskt samla in viss information från dig när du använder webbplatsen genom att använda cookies och liknande tekniker. Se cookiepolicy för mer information om detta: Cookie Policy.

Vi kan ta emot data från tredje part, såsom analysleverantörer som Google baserade utanför EU, reklamnätverk som Facebook baserade utanför EU, såsom sökinformationsleverantörer som Google baserade utanför EU, tekniska leverantörer t ex Stripe och leveranstjänster, såsom datamäklare eller samlare.

Vi kan också få data från offentligt tillgängliga källor som EU-kommissionens EU-momsdatabas.

Tredje part eller offentligt tillgängliga källor

Vi kan få personuppgifter om dig från olika parter och offentliga källor enligt nedan. När en tredje parts tjänst är aktiverad har vi rätt att ansluta och få tillgång till annan information som görs tillgänglig för oss i enlighet med vårt avtal med tredjepartsleverantören. Vi tar dock inte emot eller lagrar lösenord för någon av dessa tjänster från tredje part när vi ansluter dem till tjänsterna. Tredjepartsintegrationer kan inkludera:

  • Zapier.com
  • Google.com
  • Facebook.com
  • Segment.io


Känslig data

Vi samlar inte in några känsliga data om dig. Känsliga uppgifter avser uppgifter som innehåller information om din etnicitet, religiösa eller filosofiska övertygelser, sexliv, sexuell läggning, politiska åsikter, fackföreningsmedlemskap, information om din hälsa och genetiska och biometriska uppgifter. Vi samlar inte in någon information om straffrättsliga övertygelser och brott.

Om vi är skyldiga att samla in personuppgifter enligt lag, eller enligt villkoren i avtalet mellan oss och du inte tillhandahåller dessa uppgifter på begäran, kanske vi inte kan fullfölja avtalet (till exempel att leverera varor eller tjänster till dig). Om du inte förser oss med de begärda uppgifterna kan vi behöva avbryta en produkt eller tjänst du har beställt, men om vi gör det kommer vi att meddela dig vid den tidpunkten.

Hur vi använder dina personuppgifter

Vi använder endast dina personuppgifter när det är lagligt tillåtet. De vanligaste användningarna av dina personuppgifter är:

- Utskick av nyhetsbrev.
- Utskick av mejl i kursportalen, för webinar och liknande.
- Det som behövs för avtalet mellan oss.
- Där vi behöver behandla data i enlighet med kundens instruktioner.
- Där det är nödvändigt för våra legitima intressen (eller för tredje part) och dina intressen och grundläggande rättigheter åsidosätter inte dessa intressen.
- Där vi måste följa en laglig eller reglerande skyldighet.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till marknadsföring genom att kontakta oss via formuläret kontakta oss på webbplatsen eller använda sekretessinställningarna i din profil om du har ett konto på kursportalen.

Syfte och legitim grund för behandling av dina personuppgifter

Nedan följer en beskrivning av hur vi tänker använda dina personuppgifter och de juridiska grunder som vi kommer att behandla sådana uppgifter på. Vi har också förklarat vad våra legitima intressen är där det är relevant.

Vi kan behandla dina personuppgifter för mer än en laglig grund, beroende på det specifika syfte för vilket vi använder dina uppgifter.

Kommunikationsdata: Vi behandlar dessa uppgifter i syfte att kommunicera med dig, för registerföring och för upprättande eller försvar av rättsliga anspråk. Vår lagliga grund för denna behandling är våra legitima intressen som i detta fall är att svara på meddelanden som skickas till oss, att föra register och att upprätta, driva eller försvara rättsliga anspråk.

Kunddata: Vi behandlar dessa uppgifter för att leverera de varor och / eller tjänster du har köpt och för att registrera sådana transaktioner. Vår lagliga grund för denna behandling är genomförandet av ett avtal mellan dig och oss och / eller vidta åtgärder på din begäran för att ingå ett sådant avtal.

Användardata: Vi behandlar dessa uppgifter för att driva webbplatsen och säkerställa att relevant innehåll tillhandahålls till dig, för att säkerställa säkerheten på webbplatsen, för att behålla säkerhetskopior av webbplatsen och / eller databaser och för att möjliggöra publicering och administration av webbplatsen, andra onlinetjänster och affärer. Vår lagliga grund för denna behandling är våra legitima intressen som i det här fallet är att göra det möjligt för oss att administrera webbplatsen och verksamheten korrekt.

Tekniska data: Vi behandlar dessa uppgifter för att analysera din användning av vår webbplats och andra onlinetjänster, för att administrera och skydda vår verksamhet och webbplats, för att leverera relevant webbplatsinnehåll och annonser till dig och för att förstå effektiviteten av vår reklam. Vår lagliga grund för denna behandling är våra legitima intressen som i det här fallet är att göra det möjligt för oss att administrera vår webbplats och vår verksamhet korrekt och att låta vår verksamhet växa och att besluta om vår marknadsföringsstrategi.

Marknadsföringsdata: Vi bearbetar dessa uppgifter så att du kan delta i våra kampanjer som tävlingar, pristävlingar och gratis utdelningar, för att leverera relevant webbplatsinnehåll och annonser till dig och mäta eller förstå effektiviteten av denna reklam. Vår lagliga grund för denna behandling är våra legitima intressen som i det här fallet är att studera hur kunder använder våra produkter / tjänster, att utveckla dem, att låta verksamheten växa och att bestämma marknadsföringsstrategi.
Vi kan använda kunddata, användardata, teknisk data och marknadsföringsdata för att leverera relevant webbplatsinnehåll och annonser till dig (inklusive Facebook-annonser eller andra visningsannonser) och för att mäta eller förstå effektiviteten av den reklam vi visar dig. Vår lagliga grund för denna behandling är legitima intressen som är att låta vår verksamhet växa. Vi kan också använda sådan information för att skicka annan marknadsföringskommunikation till dig. Vår lagliga grund för denna behandling är antingen samtycke eller legitima intressen (nämligen att låta vår verksamhet växa).

Marknadskommunikation

Vår lagliga grund för behandling av dina personuppgifter för att skicka marknadsföringskommunikation är antingen ditt samtycke eller våra legitima intressen (nämligen att utveckla verksamheten).

Enligt Privacy and Electronic Communications Regulations (PECR) kan vi skicka marknadsföringskommunikation till dig om du gjort ett köp eller frågat efter information om varor eller tjänster eller om du gick med på att ta emot marknadsföringskommunikation.

Enligt dessa regler kan vi skicka e-postmeddelanden till dig. Du kan dock fortfarande välja att inte ta emot marknadsföringsmeddelanden från oss när som helst genom att avprenumerera.

Innan vi delar dina personuppgifter med någon tredje part för deras egna marknadsföringsändamål ber vi om ditt uttryckliga samtycke.

Du kan be oss eller tredje parter att sluta skicka marknadsföringsmeddelanden när som helst genom att logga in på webbplatsen och markera eller avmarkera relevanta rutor för att justera dina marknadsföringspreferenser eller genom att följa borttagningslänkarna på något marknadsföringsmeddelande som skickas till dig eller genom att skicka mejl till hej@bipolar.se

Om du väljer att inte ta emot marknadsföringskommunikation gäller inte detta personuppgifter som tillhandahålls till följd av andra transaktioner, såsom köp, garantiregistreringar etc.

Utlämnande av dina personuppgifter

Vi kan behöva dela dina personuppgifter med parterna enligt nedan:

Det är plattformsleverantören Zenler.com som kommer att vara databehandlare av dina data. Vi har ingått ett samarbete för databehandling med Zenler för att behandla dina uppgifter. Andra företag i vår grupp som tillhandahåller IT- och systemadministrationstjänster och genomför rapportering. Tjänsteleverantörer som tillhandahåller molninfrastruktur, videohotell, livevideoplattformar, e-postleverantörer, IT- och systemadministrationstjänster som:

  • - Amazon
  • - Sendgrid
  • - FileStack
  • - Vimeo
  • - Zoom


Professionella rådgivare inklusive advokater, bankirer, revisorer och försäkringsbolag som tillhandahåller konsulttjänster, bank-, juridik-, försäkrings- och bokföringstjänster. Regeringsorgan som kräver att vi rapporterar bearbetningsaktiviteter. Tredje parter till vilka vi säljer, överför eller sammanfogar delar av vår verksamhet eller våra tillgångar.

Vi kräver att alla tredje parter till vilka vi överför dina uppgifter respekterar säkerheten för dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med lagen. Vi tillåter endast sådana tredje parter att behandla dina personuppgifter för specifika ändamål och i enlighet med våra instruktioner.

Internationella överföringar

Zenler delar dina personuppgifter inom sin företagsgrupp som innebär överföring av dina uppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) erbjuder inte alltid samma skyddsnivåer för dina personuppgifter, så europeisk lag har förbjudit överföring av personuppgifter utanför EES såvida inte överföringen uppfyller vissa kriterier.

Många av våra tredje parts tjänsteleverantörer är baserade utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), så deras behandling av dina personuppgifter kommer att innebära överföring av data utanför EES.

När vi överför dina personuppgifter från EES gör vi vårt bästa för att säkerställa en liknande grad av datasäkerhet genom att säkerställa att minst en av följande skyddsåtgärder genomförs:

Vår online-kursplattform Zenler-leverantör baserad i Storbritannien är vår databehandlare och vi har ingått databehandlingsavtal för processen för att skydda dina personuppgifter. Vi överför endast dina personuppgifter till länder som har ansetts ge en adekvat skyddsnivå för personuppgifter av Europeiska kommissionen; eller Om vi använder vissa tjänsteleverantörer kan vi använda specifika avtal eller uppförandekoder eller certifieringsmekanismer som godkänts av Europeiska kommissionen som ger personuppgifter samma skydd som de har i Europa; eller Om vi använder leverantörer som är baserade i USA kan vi överföra data till dem om de är en del av EU-US Privacy Shield, vilket kräver att de ger liknande skydd för personuppgifter som delas mellan Europa och USA. När vi använder leverantörer baserade i USA (till exempel Amazon, Sendgrid) kan vi överföra data till dem där vi har undertecknat tillägg för databehandling för leverantören för att skydda data som delas mellan Europa och USA.

Om ingen av ovanstående skyddsåtgärder finns tillgänglig kan vi begära ditt uttryckliga samtycke till den specifika överföringen. Du har rätt att när som helst återkalla detta samtycke.

Vänligen mejla Zenler på support@zenler.com om du vill ha mer information om den specifika funktion som används av oss när du överför dina personuppgifter från EES.

Datasäkerhet

Vi har infört lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personuppgifter av misstag går förlorade, används eller nås på ett obehörigt sätt, ändras eller avslöjas. Dessutom begränsar vi åtkomsten till dina personuppgifter till de anställda, agenter, entreprenörer och andra tredje parter som har ett affärsbehov att känna till sådana uppgifter. De behandlar endast dina personuppgifter enligt våra instruktioner och de omfattas av sekretess.

Vi har infört förfaranden för att hantera alla misstänkta personuppgiftsöverträdelser och kommer att meddela dig och alla tillämpliga tillsynsmyndigheter om överträdelser där vi enligt lag är skyldiga att göra det.

Datalagring

Vi kommer bara att behålla dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de syften vi samlat in dem för, inklusive i syfte att uppfylla juridiska, bokförings- eller rapporteringskrav.

När vi bestämmer hur länge vi ska behålla uppgifterna tittar vi på dess mängd, karaktär och känslighet, potentiella risk för skada från obehörig användning, bearbetningsändamål, om dessa kan uppnås på andra sätt och rättsliga krav.

För skatteändamål kräver lagen att vi behåller grundläggande information om våra kunder (inklusive kontakt-, identitets-, finans- och transaktionsuppgifter) i sju år efter att de slutat vara kunder.

Under vissa omständigheter kan vi anonymisera dina personuppgifter för forskning eller statistiska ändamål, i vilket fall vi kan använda denna information på obestämd tid utan ytterligare meddelande till dig.

Dina juridiska rättigheter

Under vissa omständigheter har du rättigheter enligt lagar om dataskydd i förhållande till dina personuppgifter. Dessa inkluderar rätten att:

Begära åtkomst till dina personuppgifter.
Begära korrigering av dina personuppgifter.
Begära radering av dina personuppgifter.
Motsätta dig behandling av dina personuppgifter.
Begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.
Begära överföring av dina personuppgifter.
Rätt att återkalla samtycke.

Du kan se mer om dessa rättigheter på:
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/

Om du vill utöva någon av de rättigheter som anges ovan, vänligen kontakta oss via kontaktformuläret på webbplatsen.

Du behöver inte betala en avgift för att få tillgång till dina personuppgifter (eller för att utöva någon av de andra rättigheterna). Vi kan dock ta ut en rimlig avgift om din begäran är klart ogrundad, upprepad eller överdriven. Alternativt kan vi vägra att följa din begäran under dessa omständigheter.

Vi kan behöva begära specifik information från dig för att hjälpa oss att bekräfta din identitet och säkerställa din rätt att få tillgång till dina personuppgifter (eller att utöva någon av dina andra rättigheter). Detta är en säkerhetsåtgärd för att säkerställa att personuppgifter inte avslöjas för någon person som inte har rätt att ta emot dem. Vi kan också kontakta dig för att be dig om ytterligare information om din begäran om att påskynda vårt svar.

Vi försöker svara på alla legitima förfrågningar inom 30 dagar. Ibland kan det ta längre tid än 30 dagar om din begäran är särskilt komplex eller om du har gjort ett antal förfrågningar. I det här fallet kommer vi att meddela dig och hålla dig uppdaterad.

Tredjepartslänkar

Vi kan inkludera länkar till tredjepartswebbplatser, tillägg och applikationer. Genom att klicka på dessa länkar eller aktivera dessa anslutningar kan tredje parter samla in eller dela data om dig. Vi kontrollerar inte dessa tredjepartswebbplatser och ansvarar inte för deras integritetspolicy. När du lämnar vår webbplats rekommenderar vi att du läser sekretessmeddelandet för varje webbplats du besöker.

Cookies

Du kan ställa in din webbläsare så att den vägrar alla eller vissa cookies (kakor) eller varnar dig när webbplatser ställer in eller får åtkomst till cookies. Om du inaktiverar eller vägrar cookies, notera att vissa delar av denna webbplats kan bli otillgängliga eller inte fungerar korrekt. För mer information om de cookies vi använder, se Cookie Policy.

Åldersbegränsningar

Genom att förse oss med dina uppgifter garanterar du oss att du är över 13 år.

Hur man kontaktar oss

Du kan när som helst kontakta Zenler om du har några frågor om denna sekretesspolicy eller våra metoder, eller om du försöker utöva någon av dina lagstadgade rättigheter.

Du kan kontakta bipolär.se genom att mejla till hej@bipolar.se eller använda kontaktformuläret.

Dataskyddsmyndighet

Om du inte är nöjd med någon aspekt av hur vi samlar in och använder dina uppgifter, har du rätt att klaga till Information Commissioner's Office (ICO), den brittiska tillsynsmyndigheten för dataskyddsfrågor (www.ico.org.uk). Vi skulle vara tacksamma om du först kontaktar oss via mejl på support@zenler.com om du har ett klagomål så att vi kan försöka lösa det åt dig.

Det är mycket viktigt att informationen vi har om dig är korrekt och uppdaterad. Vänligen meddela bipolär.se om din personliga information någon gång ändras genom att skicka ett e-postmeddelande till hej@bipolar.se ELLER uppdatera din profil i ditt konto.


MELLAN SKOVEN  BIPOLÄR.se